بایرام دا بایرام گلیر

bilitel بلیت ال iranconcert tabrizim azarbaijan iran ahar mohsen ebrahimzade ardabil urmiye تبریز من نهنگ قنبر سینما تیاتر نمایش مجریگری خواننده اجرا زنده

 

بایرام دا بایرام گلیر

با حضور بهزاد فرشباف-میثم رسولیان-پریچهر فرشباف

در شهرستان اهر از سایت بلیت اِل برگزار شد

تاریخ انتشار: 1398/3/11