قیش گئجه لری اهر

قیش گجه لری بلیت ال

سری برنامه های گجه لر

تهیه کننده:فردین رواسجانی

مدیر برنامه:رضا بدری

حراست:اسماعیل هوراندی 

در تاریخ 2-6 اسفند ماه در سینما قدس شهرستان اهر توسط بلیت اِل برگزارشد.

تاریخ انتشار: 1398/3/11