نمایش باب، بوب، بیب

باب بیب بوب بلیت ال

"نازبالالار" در کمدی باب,بیب,بوب 

زمان اجرا: هر چهارشنبه و پنج شنبه ها و جمعه ها،  بهمن و اسفند ماه 97

ساعت: 16

مکان: پردیس سینمایی ستاره باران

شماره روابط عمومی:09148055464

توسط بلیت ال برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1398/3/11