جشن زمستانه بناب

جشن زمستانه بناب بلیت ال

جشن زمستانه بناب 

شبی شاد و به یاد ماندنی همراه با برگزاری مسابقه و اهدا جوایز

مدیر برنامه علی کریمی:09145875964

  در 26 بهمن در شهرستانت بناب توسط بلیت ال برگزار شد

تاریخ انتشار: 1398/3/11