نمایش شهر مورچه ها

شهر مورچه ها اهر بلیت ال

نمایشی شاد و موزیکال برای کودکان و بزرگسالان

از 26 تا 28 دی ماه

ساعت 20-22 شب

کارگردان فرزاد علی بابایی

 در اهر توسط بلیت ال برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1398/3/11