کنسرت خنده

کنسرت خنده اهر بلیت ال

 

جنگ شادی کنسرت خنده در تاریخ 7 - 9 آذرماه در سالن اداره ارشاد شهرستان اهر تهیه کننده:میثم رسولیان توسط بلیت ال برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1398/3/11