داوود اجلالی

 

داوود اجلالی ساری بلبل اهر بلیت اِل

کنسرت داوود اجلالی ساری بلبل در شهرستان اهر

سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهر

تهیه کننده:سیامک دستمالچی

توسط بلیت اِل در تاریخ 5-6 بهمن ماه  97 برگزار شد

تاریخ انتشار: 1398/3/11