امین صادقی آذر

bilitel بلیت ال iranconcert tabrizim azarbaijan iran ahar mohsen ebrahimzade ardabil urmiye تبریز من نهنگ قنبر سینما تیاتر نمایش مجریگری خواننده اجرا زنده

کنسرت آذربایجانی امین صادقی آذر به تهیه کنندگی  فردین رواسجانی در  سالن مطهریشهرستان اهراز سایت بلیت ال برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/10/21