کنسرت رحیم شهریاری

 

رحیم شهریاری بلیت ال

کنسرت آذربایجانی رحیم شهریاری برای حمایت از بیماران دیابتی به تهیه کنندگی  سعید نوبهاری در  سالن ورزشی ولیعصر شهرستان اهر

از سایت بلیت ال برگزار شد

تاریخ انتشار: 1398/3/9