تخفیف 30% تپ سی اختصاصی بلیت اِل

 

با استفاده از کد تخفیف زیر برای آمدن فرزندانتان به سانس اختصاصی کودک و خانواده به پردیس سینمایی قدس میتوانید 30%تخفیف از اپلیکیشن تپ سی بگیرید%

 

کد تخفیف:  CINEMATBZ

تاریخ انتشار: 1397/11/28