تئاتر بین المللی فجر

-جدول اجرای نمایش های رادیویی سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

-محو اجرای این آثار در تماشاخانه سرو، خیابان آیت الله طالقانی، نرسیده به خیابان شهید مفتح است

 

تاریخ انتشار: 1397/11/21