استقبال بی نظیر از نمایش "تئوری میس کال" در تبریز

« تئوری میس کال » به کارگردانی رامین ریاضی و با بازی حامد منافی، مرتضی میرزازاده، زیبا فرج اللهی و سنا پور سعیدی از سوم بهمن ماه در پلاتو استاد صادقی مجموعه تئاتر شهر تبریز به روی صحنه رفته است و هر روز ساعت 18 میزبان مخاطبان تبریزی است و تا15 بهمن ماه 1397 تمدید شده است.

و مبلغ بلیت این تئاتر به صورتی است که هر کس به میزان توان مالی خود برای خرید بلیت میپردازد.

اجرای نمایش اجرای نمایش

تاریخ انتشار: 1397/11/12