نمایش باب، بیب .بوب تا اخر سال 97 تمدید شد%

برای تهیه بلیط اینترنتی به سایت شهریز  www.shahriz.com  مراجعه  و یا از گیشه های مربوطه به صورت حضوری خرید نمایید.نمایش باب، بیب .بوب تا اخر سال 97 تمدید شد%

نمایش باب، بیب .بوب تا اخر سال 97 تمدید شد%نمایش باب، بیب .بوب تا اخر سال 97 تمدید شد%

نمایش باب، بیب .بوب تا اخر سال 97 تمدید شد%نمایش باب، بیب .بوب تا اخر سال 97 تمدید شد%

 

 اجرای نمایش  طنز "باب، بوب، بیب "به کارگردانی جمال ساقی نژاد ، تا آخر سال 97 تمدید شد. این نمایش با بازی بهزاد حقیقت، مهدی نورزاد لاله، یوسف اکبرزاده و حسن بابازاده و با موسیقی علی حسین نژاد در سالن شماره یک پردیس سینمایی ستاره باران به روی صحنه میرود. این نمایش روزهای 5شنبه و جمعه هر هفته ، ساعت 16 اجرا میشود.

برای تهیه بلیط اینترنتی به سایت شهریز  www.shahriz.com  مراجعه  و یا از گیشه های مربوطه به صورت حضوری خرید نمایید.

تاریخ انتشار: 1397/11/12