دبیر جشنواره استانی تئاتر استان آ.ش معرفی شد.

با تصمیم هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان شرقی، بابک نهرین به عنوان دبیر اجرایی جشنواره استانی تئاتر انتخاب شد.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی و دبیر سی و یکمین جشنواره تئاتر استانی آذربایجان شرقی، ضمن تقدیر از زحمات رامین راستی، بابک نهرین، دیگر عضو هیئت رئیسه را به عنوان دبیر اجرایی سی و یکمین جشنواره تئاتر استانی آذربایجان شرقی انتخاب کرد.

تاریخ انتشار: 1398/8/13