چهارشنبه سوری

بلیت ال

موسسه فرهنگی هنری وثوق هنر تبریز برگزار میکند.

با حضور هنرمندان مطرح استان و بازیگران صدا و سیما

به همراه شام

جشن خانوادگی چهارشنبه سوری

مدیر برنامه:محمد باقر وثوقی

۰۹۱۴۴۱۳۰۸۰۶

توسط بلیت ال برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1398/6/6